مشوره او لارښونه

مونږ پوهیږو چی د پناه پروسه پیچلی ده او شرح کول یی مشکلات لري.مونږ یولارښود یو چی په ټولو مراحلو کی تاسو ته لارښونه وکړي.دا تاسو سره د تاسو د حقوقو او مسؤليتونو په پوهیدو کی مرسته کوي ترڅو پخپل حالت باندی ښه پوه شی او پریګړه او فیصله مو د معلوماتو پر بنسټ وي.

دپناه غوښتنی مشورتی لارښونه په لاندی ډول دی.

لومړی برخه : د پناه غوښتلو ادعا

تاسو کولای شی معلومات وکړی چی آیا تاسو دپناهندګی لپاره ضرورت لری؛ او ځای یی چیری دی؛ او همدارنګه د مرستی لپاره څنګه غوښتنه وکړی؛ نو تاسو کولای شی دپناه پروسه دلته وګوری.

ټوله برخه ولولی.

دومه برخه : د پلټنی او معلوماتو مرکه او انترویو

پدی برخه کی تاسو دا معلومات لاس ته راوړلای شی چی دتاسو توقع او غوښتنه دکورنیو چارودفتر (هوم آفس ) نه چه شی دی؛ او که چیری تاسو سره غیر منصفانه توګه باندی چلن کیږی تاسودشکایت حق لری. دلته مالی مرسته اود اوسیدلو او روغتیایی پاملرنه په اړه چی ستا حق جوړیږي؛ هم معلوما ت شته؛ مرکه کی اویا لږ ورسته دا کاغذ تاته درکول کیږي. دا برخه دا هم تاسو ته بیانوي چی خپل اړتیاوی اوضرورتونه ووایی او تاسو حقوقی مشوری ته لاسرسی ولری؛ او دا ستاسو وظیفه او دنده ده چی که کوم بدلون ستاسو په شرایطو کی راځی دکورنیو چارودفتر ته خبرورکړی.

ټوله برخه ولولی.

دریم برخه : مهمه او غټه مرکه

دلته تاسو د پناه غوښتنی داصلي مرکی او دهغی لپاره تیاری موندلای شی او همدارنګه لنډه نتیجه به هم تاسو کتلای شی.

ټوله برخه ولولی.

څلورمه برخه  الف : ښه او مثبته نتیجه

پدی برخه کی تاسوته دامعلومات درکول کیږي چی که تاسو ته په انګلستان کی د پاتی کیدلو اجازت درکړي نو بیا څه پیښیږي؛ او کوم کاغ‍ذونه تاسوته درکول کیږي؛ بیا څنګه پدی هیواد کی د راتلونکی ژوند لپاره تیاری ومومی؛ لکه کور موندل کار موندل او دمرستی لپاره غوښتنه کول انګلیسي ژبه زده کول بیا په پای کی په انګلستان کی د تابعیت غوښتنلیک.

ټوله برخه ولولی.

څلورمه برخه  ب : بده او منفی نتیجه – رد کیدل

دا تاسو ته شرح کوي که چیری د تاسو دپناه غوښتنه رد شي نو تاسو دا اختیار لری چی قانونی مشوره لاس ته راوړی او ددی پریکړی په وړاندی اپیل او مقابله وکړی.دا درته شرح کوي که چیری دغه اپیل ونه منل شو کیدای شي پخپله خوښه بیرته وطن ته ستون کیدل او نورکومه مرسته په دی وخت کی تر لاسه کولای شی.

 ټوله برخه ولولی.

پنځمه برخه: نورمعلومات او خاصه مرسته

دلته تاسو کولای شی دخپل فامیل په هکله معلومات ومومی او همدارنګه دغلامی قرباینانو او شکنجی او جنسی تاوتریخوالی او دښځو د عورت نه غوښه لری کول ( لکه سنت کول ) او پولیس ته دجرم راپور ورکول شامل دی؛ ټوله برخه ولولی.

 ټوله برخه ولولی. 

شپږمه برخه : مفید او ګتور تماس ارتباط

پدی برخه کی په د نورو سازمانونو په اړه معلومات شته چی د پناه غوښتنکو او مهاجرینو لپاره مرسته کوي.

 ټوله برخه ولولی.

تاسو ټوله لارښونه دلته لوستلای شی.

که هغه مطلوبه معلومات تاسو دلته ونه موند نو تاسومونږ ته د مشوری او لارښونی لپاره دی نمبرو ته ټلفون کولای شی : 08088000630

اویا 08088000631 د پناه غوښتن لیک دمرستی لپاره. مونږ سره د14 ژبو کی  وقف شوي لینونه شته دي؛ که چیری ستا ژبه په دی لست کی نه وي نو پورتنی شمیری ته ټلیفون کولای شی.

هیله کوو دی ته توجه وکړه چی مونږ ستا دحقونو اومرستو په هکله تاته مشوره درکولای شو خو قانونی مشوره او وکیل نشو درکولای؛ که مونږ تاسره مرسته نشو کولای نو بیا مونږ سره د رسمی قانونی وکیلانو لست شته دي.