Krok 1: Przejdź na stronę gov.uk/view-prove-immigration-status

 

Krok 2: Pojawi się poniższa strona

 

Krok 3: Wciśnij „Start now” (Rozpocznij teraz).

 

Krok 4: Kiedy pojawi się poniższa strona, wybierz dokument użyty przez Ciebie do wniosku o status osoby osiedlonej (Settlement Status) (tu jako przykładu użyto paszportu) i kliknij „Continue” (Kontynuuj).

 

 

Krok 5: System następnie poprosi o podanie numeru dokumentu. Wprowadź go i wciśnij „Continue” (Kontynuuj).

 

  

Krok 6: Następnie wprowadź datę urodzenia i wciśnij „Continue” (Kontynuuj).

 

Krok 7: Aby potwierdzić tożsamość, musisz wprowadzić kod bezpieczeństwa otrzymany za pośrednictwem wiadomości tekstowej lub e-mail. Wybierz, w jaki sposób chcesz otrzymać kod i kliknij „Continue” (Kontynuuj).

 

Krok 8: Skopiuj kod z otrzymanej wiadomości e-mail lub tekstowej i wstaw w odpowiednim polu, a następnie kliknij „Continue” (Kontynuuj). Jeśli nie otrzymasz kodu w ciągu 10 minut, wciśnij „Resend code” (Ponownie przyślij kod).

 

Krok 9: Pojawi się cyfrowa karta profilu. Znajdą się na niej szczegóły Twojego statusu imigracyjnego. Jeśli musisz potwierdzić komuś swój status, kliknij „Prove your status to someone” (Potwierdź komuś swój status).

Krok 10: Wybierz opcję najlepiej opisującą powód, dla którego potwierdzasz swój status imigracyjny, i kliknij „Continue” (Kontynuuj). Na przykład jeśli pracodawca chce sprawdzić Twoje pozwolenie na pracę, wybierz „work in the UK” („praca w Wielkiej Brytanii”).

 

Krok 11: Na kolejnej stronie kliknij „Continue” (Kontynuuj). Nie udostępniaj zrzutów ekranu tej strony, ponieważ nie stanowią one potwierdzenia statusu imigracyjnego.

 

Krok 12: Następnie otrzymasz kartę do udostępnienia organizacji, w której musisz udowodnić swój status. Możesz wykonać zrzut ekranu lub skopiować i wprowadzić kod w wiadomość e-mail lub tekstową. Nie zapomnij go wysłać przed upływem 30-dniowego okresu ważności.