Krok č. 1: Prejdite na gov.uk/view-prove-immigration-status

 

Krok č. 2: Zobrazí sa stránka znázornená ďalej v texte

 

Krok č. 3: Stlačte tlačidlo „Start now“ (Spustiť teraz).

 

Krok č. 4: Po zobrazení stránky znázornenej ďalej v texte vyberte doklad, ktorý ste použili pri podávaní žiadosti o udelenie pobytového statusu (v tomto sprievodcovi je ako príklad použitý pas) a kliknite na „Continue“ (Pokračovať).

 

 

Krok č. 5: Systém vás následne požiada, aby ste uviedli číslo dokladu. Zadajte ho a stlačte tlačidlo „Continue“ (Pokračovať).

 

  

Krok č. 6: Ďalej zadajte svoj dátum narodenia a kliknite na „Continue“ (Pokračovať).

 

Krok č. 7: Na overenie totožnosti budete musieť prostredníctvom textovej správy alebo e-mailu odoslať bezpečnostný kód. Vyberte spôsob, akým vám bude kód zaslaný, a kliknite na „Continue“ (Pokračovať).

 

Krok č. 8: Počkajte, kým vám príde e-mail alebo textová správa s bezpečnostným kódom. Kód zadajte do príslušného políčka a kliknite na „Continue“ (Pokračovať). Ak e-mail alebo textová správa s bezpečnostným kódom nepríde do 10 minút, stlačte tlačidlo „Resend code“ (Znovu odoslať kód) a skúste to znova.

 

Krok č. 9: Zobrazí sa digitálna karta vášho profilu. Bude na nej uvedený váš imigračný status. V prípade, že bude potrebné, aby ste svoj status preukázali, kliknite na možnosť „Prove your status to someone“ (Preukážte niekomu svoj status).

 

Krok č. 10: Vyberte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje dôvod preukázania imigračného statusu a kliknite na „Continue“ (Pokračovať). Ak si bude chcieť napríklad váš zamestnávateľ overiť vaše právo na prácu, vyberiete možnosť „work in the UK“ (práca v Spojenom kráľovstve).

 

Krok č. 11: Na ďalšej stránke kliknite na tlačidlo pokračovania. Snímky obrazovky tejto stránky nezdieľajte, pretože nepreukazuje váš pobytový status.

 

Krok č. 12: Následne dostanete kód na zdieľanie, ktorý môžete poskytnúť organizácii, ktorej budete musieť preukázať svoj status. Môžete si urobiť snímku obrazovky s týmto kódom, prípadne ho skopírujte do e-mailu alebo textovej správy. Nezabudnite ho odoslať, aby ho bolo možné použiť v 30-dňovej lehote pred vypršaním jeho platnosti.