Lời khuyên và hướng dẫn

Chúng tôi biết rằng quy trình tị nạn có thể phức tạp và khó khăn khi tiến hành. Chúng tôi đưa ra bộ hướng dẫn để giúp bạn trải qua tất cả các bước. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được quyền và nghĩa vụ của bạn, hiểu được hoàn cảnh của bạn và đưa ra các quyết định khi có đầy đủ thông tin.

Lời khuyên về Tị nạn bao gồm những phần như sau.

Phần 1: Nộp hồ sơ xin tị nạn

Bạn có thể tìm hiểu liệu bạn có thể xin tị nạn được hay không và nơi nào bạn có thể làm việc này, cũng như làm thế nào để xin hỗ trợ tị nạn. Bạn có thể xem quy trình xin tị nạn ở đây.

Đọc đầy đủ phần này.

Phần 2: Phỏng vấn lần thứ nhất

Phần này sẽ nói về việc bạn có thể kỳ vọng gì trong buổi phỏng vấn lần thứ nhất với Bộ Nội vụ và  làm thể nào bạn có thể giải thích được nếu bạn cảm thấy khi mình được đối xử không công bằng. Phần này cũng có cả thông tin liên quan đến hỗ trợ tài chính và hỗ trợ về nơi ở, về chăm sóc y tế mà bạn có quyền được hưởng, và các giấy tờ bạn sẽ được cung cấp tại, hoặc một thời gian ngắn sau buổi phỏng vấn. Phần này cũng giải thích các quy định về đi trình diện, tiếp cận với tư vấn của luật sư và nghĩa vụ của bạn phải thông báo với Bộ Nội Vụ về bất kỳ thay đổi nào trong hoàn cảnh của bạn.

Đọc đầy đủ phần này.

Phần 3: Phỏng vấn lần thứ hai

Ở phần này, bạn sẽ tìm thấy thông tin về buổi phỏng vấn tị nạn chính và làm thế nào để chuẩn bị cho nó cũng như tổng quan ngắn gọn về những kết quả có thể xảy ra.

Đọc đầy đủ phần này.

Phần 4A: Quyết định đưa ra – tích cực

Phần này sẽ giải thích chuyện gì xảy ra sau khi bạn được cấp quyền cư trú ở lại nước Anh, những giấy tờ gì bạn sẽ được nhận. Sau đó phần này sẽ phác thảo làm thế nào để bạn chuẩn bị cho tương lai của bạn ở đất nước này – tìm nhà ở, việc làm, xin phúc lợi xã hội, học Tiếng Anh và cuối cùng là xin nhập quốc tịch Anh.

Đọc đầy đủ phần này.

Phần 4B: Quyết định đưa ra – từ chối

Phần này sẽ nói về các khả năng lựa chọn của bạn trong trường hợp hồ sơ tị nạn của bạn bị từ chối, làm thế nào để tiếp cận tư vấn của luật sư và kháng kiện lại quyết định từ chối. Phần này cũng sẽ giải thích bạn có thể làm gì nếu như bạn ‘không còn bất kỳ quyền để kháng kiện’ nữa, bao gồm hồi hương tự nguyện và hỗ trợ dành cho bạn trong khoảng thời gian này.

Đọc đầy đủ phần này.

Phần 5: Những thông tin khác và sự hỗ trợ chuyên biệt

Ở phần này, bạn có thể biết về tìm kiếm người thân trong gia đình cũng như hỗ trợ dành cho nạn nhân của nạn nô lệ, tra tấn, cưỡng bức tình dục hay cắt bỏ bộ phân sinh dục phía ngoài của phụ nữ. Phần này còn cho bạn biết làm thế nào để tố cáo tội ác với cảnh sát

Đọc đầy đủ phần này.

Phần 6: Liên lạc hữu ích

Phần này bao gồm những thông tin liên lạc của các tổ chức khác mà cung cấp hỗ trợ và giúp đỡ cho người đang xin tị nạn và người tị nạn

Đọc đầy đủ phần này.

Bạn có thể đọc đầy đủ hướng dẫn ở đây.

Nếu bạn không tìm thấy thông tin mà bạn cần, bạn có thể liên lạc với chúng tôi tại 0808 8000 630 để có lời khuyên và hướng dẫn hoặc gọi đến số 0808 8000 631 dành cho việc xin hỗ trợ tị nạn. Chúng tôi cung cấp đường dây dành cho 14 ngôn ngữ. Nếu ngôn ngữ của bạn không nằm trong danh sách, xin hãy dùng những số điện thoại như trên để yêu cầu ngôn ngữ mà bạn cần.

Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên về quyền lợi và những gì bạn có thể được hưởng nhưng chúng tôi không thể cung cấp tư vấn pháp lý hay là đại diện pháp luật. Nếu chúng tôi không thể giúp đỡ, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn danh mục các công ty luật đủ tiêu chuẩn.