ஆலோசனை மற்றும் வழிகாட்டுதல்

தஞ்சம் நடைமுறை சிக்கலான மற்றும் செல்லவும் கடினமாக இருக்கும் என்று எங்களுக்குத் தெரியும். எல்லா வழிகளிலும் உங்களுக்காக  ஒரு வழிகாட்டியை ஒன்றாக இணைத்துள்ளோம். உங்கள் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகளை புரிந்துகொள்வதற்கும், உங்கள் சூழ்நிலையைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், தெரிந்த முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் இது உதவும்.

புகலிடம் ஆலோசனை வழிகாட்டி பின்வருவனவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

பிரிவு 1: கோரிக்கை புகலிடம்

நீங்கள் அடைக்கல  விண்ணப்பம் விண்ணப்பிக்க வேண்டுமெனில் அதை செய்ய முடியும், அதே போல் ஆதரவு தொகை விண்ணப்பிக்க வேண்டும் எனில்  எங்கே எப்படி என்பதை இங்கே புகலிடம் செயல்முறையை காணலாம்.

முழுப் பகுதியையும் படிக்கவும்.

பிரிவு 2: பரிசோதனை நேர்காணலுக்கு முன்பாக

முகப்புப் பெட்டியுடன் உங்கள் பரிசோதனை நேர்காணலில் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதைப் பற்றியும், நீங்கள் நியாயமற்ற முறையில் நடத்தப்பட்டதாக நீங்கள் கருதினால் எப்படி புகார் செய்யலாம் என்பதைப் பற்றியும் இந்த பகுதி பேசுகிறது. நிதி மற்றும் விடுதி ஆதரவு பற்றிய தகவல்கள், சுகாதார பாதுகாப்பு, பற்றிய ஆவணங்கள் நேர்காணலுக்கு பிறகு வழங்கப்படும். சூழ்நிலைகள் எந்த மாற்றத்திற்கும் உள்துறை அலுவலகத்திற்குத் தெரிவிக்க, சட்டப்பூர்வ ஆலோசனைகளையும், கடமைகளையும் அணுகுவதன் மூலம் எப்படி உங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வது என்பது பற்றி விளக்குகிறது

முழுப் பகுதியையும் படிக்கவும்.

பிரிவு 3: பிரதான புகலிட நேர்காணல்

இங்கு முக்கிய புகலிடம் பேட்டி மற்றும் அதை எப்படி தயாரிப்பது, அத்துடன் சாத்தியமான விளைவுகளை பற்றிய ஒரு குறுகிய கண்ணோட்டம் ஆகியவற்றைப் பற்றி நீங்கள் இந்த பகுதியில் அறிந்து கொள்வீர்கள்.

முழுப் பகுதியையும் படிக்கவும்.

பிரிவு 4அ: சாதகமான முடிவுக்கு பின்னர்

இங்கிலாந்தில் உங்களுக்கு சாதகமான முடிவுக்கு பிறகு என்ன நடக்கப்போகிறது என்பதைப் பற்றி இந்த பகுதி விளக்குகிறது. நாட்டில் உங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு எப்படி உங்களை  தயார் செய்ய வேண்டும் என்பதைக் கோடிட்டுக்காட்டுகிறது - விடுதி, வேலைவாய்ப்பு, நலன்புரி நலன்களையும் ஆங்கிலம் கற்கவும் உதவுகிறது. மற்றும் இறுதியில் பிரிட்டிஷ் குடியுரிமைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி என்று விளக்குகிறது.

முழுப் பகுதியையும் படிக்கவும்.

பிரிவு 4 ஆ: முடிவுக்கு பிறகு நிராகரிப்பு

உங்கள் தஞ்சம் முடிவு நிராகரிக்கப்பட்டால், உங்கள் சட்டப்பூர்வ ஆலோசனையை அணுகவும் முடிவெடுக்கும் மேல் முறையீடு செய்யவும் உங்கள் விருப்பங்களைப் பற்றி இது உங்களுக்கு விளக்குகிறது. உங்களின் மேல்முறையீட்டு செய்யும் உரிமைகள் தீர்ந்துவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்பதையும் விளக்குகிறது, மற்றும் சுயவிருப்பதில் நாடு திரும்புதல் மற்றும் என்ன சலுகைகள் கிடைக்கும் என்பதையும் விளக்குகிறது.

முழுப் பகுதியையும் படிக்கவும்.

பிரிவு 5: பிற தகவல்கள் மற்றும் சிறப்பு ஆதரவு

உங்கள் குடும்பத்தைக் கண்டுபிடிப்பதற்கும், அடிமைத்தனம், சித்திரவதை, பாலியல் வன்முறை அல்லது பெண் பிறப்புறுப்புச் சிதைவு ஆகியவற்றிற்கும் ஆதரவளிப்பதைப் பற்றி இங்கே காணலாம். பொலிஸிற்கு எப்படி அறிவிப்பது எனவும் இது உங்களுக்கு விளக்குகிறது.

முழுப் பகுதியையும் படிக்கவும்.

பிரிவு 6: பயனுள்ள தகவல்கள்

புகலிடம் கோருவோர் மற்றும் அகதிகளுக்கு உதவி மற்றும் உதவி வழங்கும் ஏனைய நிறுவனங்களின் தொடர்பு விபரங்களை இந்த பிரிவில் கொண்டுள்ளது.

முழுப் பகுதியையும் படிக்கவும்.

இங்கே முழு விபரங்களை நீங்கள் படிக்கலாம்

உங்களுக்குத் தேவையான தகவல் கிடைக்கவில்லை என்றால், நீங்கள் எங்களுக்கு 0808 8000 630 தொலைபேசியில் அறிவுரைக்கு அழைக்கவும் அல்லது 0808 8000 631 புகலிட ஆதரவு விண்ணப்பத்திற்கு அழைக்கலாம். 14 மொழிகளில் உதவி வழங்குகிறோம். உங்கள் மொழி பட்டியலில் இல்லை என்றால், தயவுசெய்து மேலே எண்களை அழைத்து உங்கள் மொழியில் மொழிபெயர்பாளரை கேட்கலாம்.

உரிமைகள் மற்றும் ஆலோசனை வழங்க இயலும் ஆனால் எங்களால் சட்ட ஆலோசனை அல்லது சட்டபூர்வ பிரதிநிதித்துவம் வழங்க இயலாது என்பதை குறித்துக்கொள்ளவும். எங்களால் உதவ முடியாவிடில் தகுதி வாய்ந்த சட்டப் பிரதிநிதிகள் பற்றிய தகவல்கள் அளிக்கப்படும்