Talo iyo tilmaan

Waan ognahay taas hab-socodka magangalyada in uu noqon karo marxalado kala duwan iyo adayg dariiqaasi. Waxa aan isugaynay toosin/habraac kaas oo tixraaca marxaladaha oo dhan. Taas oo kuu sahlaysa fahanka xaquudada iyo mas’uuliyaddaada, iyo inaad fahamsantahay go’aanka qaadashada

Codsiga Magangalyo hanuunin waxa uu ka kooban yahay qaybahan soo socda.

Qaybta 1: Codsiga Magangalyo

Waad oogaan kartaa hadaad u baahantahay inaad samayso codsi magangalyo iyo halkee aad ka codsan karto, sidoo kale sida aad u codsan karto taageero/caawimo. Halkan yaad ka socon kartaa hab-socodka magangalyo.

Qaybtan wada akhri.

Qaybta 2: Warysiga Koowaad

Qaybtani waxay ka hadlaysaa oo ku saabsantahay waxa aad ka filan kartid inta uu warysigaaga socdo Home Office iyo sida cabasho loo sameeyo hadii aad darensan tahay in xaqdaro lagula dhaqmay. Waxa kale oo jira macluumaad/ warbixin ku saabsan taageero/dhaqaale iyo hoy caawimo diyaar ah, waxa kale oo jira xannaanada caafimaadka oo aad kharash la’aan xaq u leedahay, iyo dokumontiyo lagu siin doono waraysiga koowaad ama wax yar waraysiga kadib. Sidoo kale wuxuu macnaynayaa shuruudaha warbixinta, fursad tolo sharciyeed, waa shaqadaada ama  masuuliyadaada in aad Home Office-ka u sheegtid hadii wax iska bedelaan xaaladaada.

Qaybtan wada akhri.

Qaybta 3: Waraysiga Wayn ee Magangalyada

Waxa aad ogaan doontaa waxa ku saabsan waraysiga wayn ee magangalyada iyo sida la iskugu diyaariyo, sidoo kale natiigada soo bixidoonta

Qaybtan wada akhri.

Qaybta 4A: Go’aanka kadib- Ogolaansho

Qaybtan wuxuu macnaynayaa wixii dhici doona kadib marka lagu siiyo sharciga ‘Leave to Remain’ (Fasaxa Joogitaanka) dalka Ingriiska (UK), waa maxay nooca dokumentiyada la i siin doono. Waxaa ka dibna waxa aan dulmari sidaad u diyaarisid noloshaada mustaqbal ka wadankan- guri raadin, shaqo, dalbashada gunada lacagta (caydha), barashada luuqada Ingiriisiga iyo ugu danbeyn dalbashada sharciga muwaadinimada.

Qaybtan wada akhri.

Qaybta 4B: Go’aanka kadib- Diidmo

Warqadany waxay ku sharaxaysaa dariiqyada kuu furan hadii codsiga magangalyo ladiido iyo sida loobadho talo shariga la xidhiidha looyar (qareen) iyo hadii aad rafcaan ka qaadanyso goa’aanka lagaa gaadhey. Warqadu waxay kalo ku sharaxaysaa hadii racfaan ku kugu adkaado, oo ay kujirto madax banaai ku noqosho wadankaaga iyo caawimada kuu diryaar ah wakhtiga kala guurka.

Qaybtan wada akhri.

Qaybta 5: Warbixin kale iyo caawinimo gaarah  

Warbixin kale iyo caawinimo gaarah halkan waxaad ka heli kartaa sidaad u heli lahayd dadkaagii/ ehelkaagii, waxaad kale oo aad halkan ka heli kartaa caawimo war ah daad soo maray gumaysi, jidhdil, faroxumayn dagaal, dummar loo guday Fircooni. Waxaad kale oo aad kaheli kartaa sida tuuga ugu sheegto boliska- askarta dadka debiga kaagala.  

Qaybtan wada akhri.

Qaybta Lixaad 6: Warbixin  meelo lala xidhiidho  oo waxtar leh

Qaybta waxa ku jira xidhiidho warbixino  haayad  klea noo kuu diyaarinaya waxtar iyo caawimo magangelyo doonka iyo qaxoontiga.

Qaybtan wada akhri.

Mawada famikartaa/ akhriyi krtaa toosinta halkan.

Hadaad waydo warbixinta aad u baa hantahay, waxaad nagala soo xidhiishi karataaa 0808 8000 630 talo iyo toosin ama 0808 8000631 caawimaada magangelyo doonka codsiyada. Waxaan u diyaarinay telifoono gaar ah 14 luuqadoodHadii aad luuqadaada ka waydo fadlan isticmaal foonka xaga sare ku qoran iyo dalbashada luuqada aad u baahantahay. Fadlan ogow waxaan ku siin karnaa talo ah xaqaaga iyo waxa laguu ogolyahay, laakiin kaa ma caawin karno kiiskaaga wakiilada ama arrimahaga socdaalka- wakiilada

Hadii aanu ku caawin kari wayno waxaan kuu diyaarin doonaa qoraal sharci yaqaano (qareeno) ama wakiilo khibrad leh.